Suomen ja Kalevalan uusi tuleminen meidän aikana jo!

Väinämöinen kansallishaltijananamme!                          

 Elikä kansallishenkenä on tullut lähemmäksi meitä ja inspiroi Suomen kansaa henkiseen ikiaikaiseen viisauteen ja -elämään. Se tarkoittaa, että jokainen meistä kuuntelee intuitiotaan ja ottaa ohjasnuorakseen elämän eettisten lakien noudattamisen omassa elämässään.

Sen myötä kansan kaikkinainen hyvinvointikin lisääntyy.  Moralisointi saa loppua. Moraali on kuin kenraali joka käskee, mutta eett'isyys tulee korkeammalta meistä itsestämme, omalta henkiseltä Isältämme, Minuudeltamme. 

Poliittisten pyrkimysten ja intohimojen kautta edistys menee liian hitaasti eteenpäin, emmekä pysty vielä tehokkaasti toteuttamaan kansamme tehtävää olla Euroopan omanatuntona, sillä sen toteuttaminen lähtee kansan henkisestä pyrkimyksestä ja -tasosta, (kerron siitä toisaalla) .

 

Ei meillä sattumalta ole lipussamme taivaansininen risti puhtaan valkoisella pohjalla. Ei meillä sattumalta ainoana maana maailmassa maamme ole kartalla ihmisen muotoinen. Ei meillä sattumalta ole huomattavinta kansalliseepposta maailmassa. Ei Suomen kielessä sattumalta ilmene suurta henkistä viisautta Emme me sattumalta ole monilla mittareilla mitattuna ykköskansoja kansakuntien joukossa. Emme me sattum......           

Jokaisella kansallahan on oma tehtävänsä ja sanomansa tässä ihmiskunnan yhteisössä. Siksi jokainen kansakunta on arvokas opettajana muille.

Me olemme lähestymässä vesimiehen ajassa sitä ajankohtaa,  jolloin joku ihmiskunnan suurista henkisistä auttajista saattoivat inkarnoitua. Esimerkiksi Jeesus inkarnoitui edellisessä kalojen aikakaudessa tässä ajankohdassa ja aloitti  julkisen toimintansa. Nyt on taas otollinen aika tulossa, jolloin Taivasten Valtakunta, joka on myös kosminen tapahtuma on lähestymässä ihmiskuntaa ja on helpompi olla hyvä kuin paha. Ei se ole hetkellinen tapahtuma, vaan ilmenee lähimmän parin sadan vuoden aikana tietäjien mukaan.

Siksi jokaisen suomalaisen tulisi nyt tutustua siihen Kalevalan henkiseen viisauteen, jota Jeesuskin opetti ja joka johtaa meidät oman henkemme yhteyteen. Se takaa onnellisen elämän kaikille ihmisille.

Pohjan-Neito jo vilkuttaa Euroopan kansoille, että huomatkaa: täällä on teidän Pohjan-Neitonne eli Kalevalassa korkeampi Minuutemme eli omatuntomme, joka koittaa vilkuttamalla herättää Eurooppaa kuuntelemaan omaa omatuntoaan.

 

Ihmiskunnan suuret opettajat

ovat meitä neuvoneet viidellä erityisellä ohjeellaan eettiselle tielle ja Kalevalammekin koittaa näillä neuvoilla meitä opettaa egomme voittamiseen, Pohjolan suuret häät (mystinen vihkimys) tähtäimenä.     Kysymyksessähän on kuvamme ohjeiden mukainen viis'astumisen, puhdistuksen tien kulkeminen, joka on edellytyksenä todelliselle viisastumiselle.  

Lähtemällä jokapäiväisessä elämässään noudattamaan näitä ohjeita, alkavat niiden merkitys pikkuhiljaa avautumaan meille. Meidän intuitiomme herää ja alamme oivaltamaan hyvän ja pahankin tarkoituksen elämässämme ja meistä poistuu tuomion henki, joka estää ymmärrystämme näkemästä kaikessa tarkoituksenmukaisuutta. Meistä tulee lasten kaltaisia, sillä alamme ihmettelemään kaiken mielenkiintoisuutta, jota emme ennen ymmärtäneet.     

Jeesuskin vuorisaarnassaan antaa nämä kuvamme mukaiset viisi ohjetta kyllä vielä käskyinä:  Älä suutu, Älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas, Älä vanno, Älä ole pahaa vastaan vaan Rakasta vihollisiasikin. 

Mutta tähän aikaan ne kuuluvat paremmin käännettyinä tähän myönteiseen muotoon: tunteen rauhallisuus, ajatuksen puhtaus, ehdoton rehellisyys, pahan vastustamattomuus ja pyyteetön rakkaus.

Nämä ovat ne viis'astumisen portaat, joita meidän tulisi noudattaa jokapäiväisessä elämässämme, jotta viisastuisimme ja oppisimme ymmärtämään näiden sanontojen syvällisen merkityksen, sillä niiden merkitys paljastuu vasta kun niitä noudatamme elämässämme.

Suomen kielikin on jo koettanut herättää meitä viis'astumaan, me vain monasti viis'astelemme ja viis'veisaamme lähteä tälle tielle, sillä emme vielä tiedä, että nämä viis'auttaa meitä.

 

Tämä kuvamme mukainen uho jääköön Suomi-Ruotsi maaotteluihin, mutta jo Nostradamuksesta lähtien on meitä kehotettu valistamaan Euroopan kansoja.  Miksi ja miten?

Nostradamushan ennusti jo yli 400 vuotta sitten, että Euroopassa tulee niin vaikeat ajat, että vain se, että pohjolassa syntyy valtakunta, joka täysin omaksuu alkuperäisen todellisen Kristinuskon, pelastaa Euroopan. No, Suomea ei valtakuntana silloin vielä ollut olemassa, mutta nyt on!

Nyt on otollinen aika. Elämme parast aikaa parast aikaa sen suhteen. Meillä on tietoa mitä se todellinen Kristinusko on. Sillä sillä on hapatettu Suomen kansaa jo 100 vuoden ajan. Pekka Ervast sen meille kävi tuomassa. Hän eläessään kirjoitti ja piti satoja esitelmiä tästä aiheesta. Niistä voidaan lukea yli sadasta hänen kirjastaan.

Siinä on todellinen antimme Euroopan kansoille, jotka ovat vajonneet jo Suomea syvempään materian suohon. Totuuden tieto vapauttaa ihmiset tästä suosta, kuten Väinämöinen Joukahaisen Kalevalassa.

Kirkot, jotka ylläpitävät vielä paljolti keskiaikaisia käsityksiä, eivät ole pystyneet meitä vapauttamaan, vaan ihmisten herännyt ajattelukyky on vieroittanut yhä enemmän ihmisiä kirkon helmasta. 

   

Suomi on jo finanssipolitiikassaan osoittamassa Euroopalle oikeamielisyyttä, jota jeesus korosti autuudenjulistuksissaan. Olemmehan olleet esimerkillisiä monissa muissakin asioissa, joten emme ole sattumalta monilla mittareilla mitattuna ykköskansoja maailmalla. Vain se, että pyritään oikamiel'isyyteen, tuo todellista hyvinvointia kansalle.

Jokainen meistä voi hankkia syvempää Kristinuskon tietoa ja ymmärrystä itselleen ja nostaa siten kansan ominaispainoa. Sen vaikutus leviää kyllä näkymättömässä maailmassa, eikä meidän muusta tarvitse huolehtia.
   

Kristinusko mitä Jeesus länsimaille opetti on meidän länsimaiden ihmisten omaksuttava ennen muita, sen syvällisen ymmärtämisen kautta emme enää sitten tuomitse muitakaan uskontoja, vaan ymmärrämme niidenkin syvällisemmän merkityksen. Tämä on mestareilta tullut kehoitus.

Mutta älkää tulko uskovaisiksi, vaan pyrkikää tietoon, sillä Suomen kieli jo varoittaa tästä sanassa "usko'vainen". Vainen on vähättelevä pääte ja sokea usko on järjen nukkumalähiö sanoi jo V.A Koskenniemi.

 

 

 

 

Kalevala: Pyhä kirjamme.

 

 

 

Kalevala kaikkitietävä, se on viisas kirja kuin vietävä. Mutta materialistinen tiede, joka vasta pyrkii ”kaikkitietoon”, ei ole vielä Kalevalan syvempää henkistä viisautta löytänyt. 

 

Meidän tiedemiehemme, jotka ovat Kalevalan perin juurin sana sanalta tutkineet, eivät ole mitään pyhää tai syvempää tietoa sieltä löytäneet, pakanallista tietämättömyyttä vain. 

 

Tämähän johtuu tietysti siitä että he ovat tuijottaneet pelkästään niihin mustiin kuolleisiin kirjaimiin, eivätkä ole huomanneet tai ymmärtäneet, että mustan tekstin polariteettina on  "valkoinen teksti rivien välissä"   johon on tallennettu suuria jumalaisia totuuksia ja elämänlakeja, jotka kyllä paljastuvat meille jos lähdemme viis'astumisen tielle. 

 

Tämä jumalainen viisaus elämästä ja kuolemasta, maailman ja ihmisen tarkoituksesta oli ennen kätkettynä mysteeriolaitosten sisäisiksi opetuksiksi, mutta nyt teosofia paljastaa Kalevalankin nämä totuudet tienneen ja meille säilyttäneen.

 

Mitä tämä mysteeriotieto ja teosofia sitten on? Voimmeko ja miten sitä tässä ja nyt ymmärtää? 

 

Mysteeriotiedollahan sanan varsinaisessa mielessä tarkoitetaan sitä tietoa joka opastaa ihmistä asteittain etenemään määrätyllä salaisella, tai paremminkin sanottuna näkymättömällä tiellä kohti täydellisyyttä ihmisenä. Näin myös länsimainen teosofiakin opettaa. 

 

Tämä tie jota ihminen lähtee kulkemaan, opastaa häntä ensin puhdistumaan eli karistamaan pois ne esteet ja siteet jotka me olemme itse elämissämme itsellemme rakentaneet. Ja niistä vapauduttuamme opastaa meitä varsinaiselle sisäiselle tiedon tielle astumaan.

 

Nämä mysteeriotietoa sisältävät pyhät kirjat kuvaavat sitten niitä asioita, vaaroja ja voittoja joita saamme kohdata tällä tiellä ja opastavat meitä kaikista selviämään parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Puhdistuksen tiellä Kalevalassa operoimme eläinten kanssa eli oman alemman eläimellisen luontomme puhdistamisessa, suuren päämäärän meille loistaessa.

 

Ihmisen intohimothan ovat kuin raatelevat pedot jotka saavat näennäisesti sivistyneitä ihmisiäkin mitä hirvittävimpiin tekoihin. Kuinka harvoin tapaammekaan vielä ihmisiä jotka tässä suhteessa itseään hallitsevat.

 

Kun ajattelemme mikä asia saa jo pitkälle edistyneen, totuudenetsijänkin vielä suuttumaan, on se jos hänen omistusoikeuttaan loukataan. Ja niin kauan häntä vielä suututetaan kun hän suostuu suuttumaan, sillä mikään mikä meitä kohtaa ei ole tarkoituksetonta.

 

Vaikka hänessä ei enää esiintyisikään rikkauden himoa, niin häntä hallitsee vielä pahempi asia nimittäin köyhyyden pelko. Ihminen on vielä sydämessään kiinni mammonan maailmassa, eikä uskalla irrottaa. 

 

Kysehän ei ole ulkoisista, vaan sisäisistä asioista meissä. Mehän voimme olla suurenkin omaisuuden haltijoita omistamatta sitä mielessämme ja siten vapaana mutta kuitenkin vastuullisena siitä ja olemme milloin vain tarvittaessa siirtämään siitä vastuun muille. Jos te olette vähässä uskollisia, niin minä panen teidät paljon haltijoiksi, opettaa elämä. 

 

Kalevala haluaa vapauttaa meidät kaikesta siitä mikä estää meitä kasvamasta täydellisiksi kokonaisiksi ihmisiksi, ja sehän on kaikkien pyhien kirjojen tarkoitus. 

 

Nyt voimme sitten kysyä: mitä hyötyä meille on tuntea ja tietää tästä Kalevalan sisäisestä mysteeriotiedosta, tai miksi tehdä elämäänsä niin "vaikeaksi", että lähteä noudattamaan Kalevalan antamia elämänohjeita.

 

Jos pääsisimme hetkeksikin katsomaan siihen päämäärään johon Kalevalakin opettaa ja kehoittaa meitä pyrkimään, niin ihmettelisimme miksi vielä jatkaisimme tätä tietämättömyytemme aiheuttamaa kärsimysten ja onnenkin vaihtelevaa nykyistä rauhatontakin elämäämme.

 

Itselleni Kalevala on ollut elävä henkinen oppikirja elämääni, josta olen voinut aina myös tarkistaa teosofisten opetustenkin yhdenpitävyyden, kuin myös saanut niihin lisää perspektiiviä. 

 

Kun Mooses antoi käskyn älä tapa, niin Jeesus syvensi ja neuvoi sen mistä tappaminen lähtee, ettei pidä suuttuakaan, sillä sydämestä lähtee viha ja suuttumus. Kalevala pistää vielä paremmaksi: se neuvoo mitä pitää tehdä, ettei enää suutukkaan.

 

Kun näillä neuvoilla opimme voittamaan alemman itsemme, eli vapaudumme egomme ”orjantappurapensaista” ja löydämme prinsessamme: Pohjan-neidon, saamme sen myötä suuren valtakunnan hallintaamme, eikä enää puolinaista, vaan kokonaisen. Sen myötä elämämme muuttuu taivaalliseksi. 

Saavutamme yhteyden omaan taivaalliseen Minuuteemme

Tätä Kalevalainen viisaus meille opettaa.

 

Kaikki näillä sivuillani olevat tekstit ja kuvat ovat vapaasti levitettävissä, sillä tärkeintä on, että tieto leviää. Eikä tarvitse välttämättä mainita mistä tieto tai kuva on peräisin.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.

Tiina | Vastaa 21.10.2022 23.49

Kiintoisaa <3

Marjo Isosomppi | Vastaa 10.01.2022 10.32

❤️

Karoliina | Vastaa 05.02.2021 08.52

Kiitos sivustostasi

Joni Vuorinen | Vastaa 04.07.2019 14.12

Mutta olisi kalevalanainen opetustakin ymmärtämään tämän maan kultttuuri ja henkiperintöä

Joni Vuorinen | Vastaa 04.07.2019 14.11

Itse en paljoakaan kalevalasta ole ammentanut mystisyyttä, enemmän raamatusta ja monista muista uskontojen kertomuksellisista ja mystisistä kirjoista.

Mirja Maria Aurora | Vastaa 01.03.2018 09.10

Kiitos Kauno! Työsi arvo tullaan näkemään. Olet edelläkävijä!

Kauno Mannonen 02.03.2018 16.34

Kaunis kiitos <3

Mirja Maria Aurora | Vastaa 01.03.2018 08.57

Itken.Totta! Pyyteetön rakkaus aukeni 15.2.2018. Huusin: En ole enää koskaan kiltti tyttö, koska rakastan itseäni 100 %. Elän Kristustietoisuudessa.Yhtä ihmettä

Oiva Nuutinen | Vastaa 08.04.2017 23.37

Kiitos Kauno, että jaksat tositietoa levittää !

Mauri Maliranta | Vastaa 20.03.2017 11.34

Mahtavaa Kauno!
Juuri tällaista tarvitaan nykyaikana. Olen kirjoittanut vertailevan tutkielman budhismin ja kristinuskon yhtäläisyyksistä Jos kiinnostaa lähetän

Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.10 | 23:51

Tunnetko sinä siis totuuden, vai mitä tarkoitit?

...
21.10 | 23:49

Kiintoisaa <3

...
15.04 | 23:47

Mielipiteesi tästä Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelusta?
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs

...
16.02 | 15:39

Hyvä tiivistelmä.olen juuri löytänyt ruusuristiläisyyden . Asia innostuttaa minua kovasti.

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS