Viisas Suomen kieli.

Kielemme on ki 'elin, jonka ki-voimalla voimme luodan hyvää tai pahaa.


Suomen kieli Suomalaisen henkisyyden ilmaisijana.


Tuolta se jo tulla kerrii, sanoi ukko kun näki eukkonsa polkevan pyörällä kotiin päin. Kotiin; niin, silloin kun vielä asuttiin monessa kodassa suvuittain ja heimoittain, todella tultiin kotiin.

Nykyään olemme jo niin itsenäistyneitä, että heimolla on merkitystä vain miehen nimenä. Mutta ennen ei kysytty nimeä, kun tavattiin vieras, vaan kysyttiin mitä olet sukuasi kuta heimoasi.

Ihmisellä oli arvoa yksilönä vain sen perusteella, että hän kuului tunnettuun sukuun tai heimoon. Murre paljasti kyllä monasti ihmisen syntyperän.

Vasta nyt meidän aikanamme on siinä suhteessa tapahtunut suuri muutos, ja olemme menettämässä myös kielellistä ilmaisurikkauttamme.

Mutta ei hätää, sillä meillä on paljon oppimista vielä Suomen kielessä. Se on hyvin mystinen kieli, jonka viisautta me nykysuomalaiset emme ehkä enää, tai vielä ymmärrä, samoin kuin emme ymmärrä Kalevalaakaan.

Se tuntuu meistä pelkältä virsukulttuurilta. Kuitenkin Kalevala on viisas ja kokonaisvaltainen kuvaus ihmisen henkisestä kehitystiestä, joka aukeaa syvällisemmin vain henkisen tiedon, aikain viisauden ja jumalaisen järjen, pyhän hengen eli Pohjanneitomme avulla.

Jukka Kuoppamäkikin sanoo Kalevala-laulussaan: ”Se on kirja viisauden, salatun totuuden. Perinnöksi me saimme sen, se on lahja Demiurgien (luoja jumalien). Ja siitä tiedon eläväksi saa, vasta kun sitä noudattaa.”

Siksi materialistinen tieteellinen Kalevala-tutkimuksemme ei ole Kalevalan mahtavuutta voinut vielä löytää. Kalevala pysyy suljettuna kirjana materialisteille ja uskovaisille, sillä se edustaa vapauttavaa henkisen tiedon tietä, jonka opetuksia tulee ennakkoluulottomasti lähteä itse astumaan.

Silloin aukeaa muidenkin pyhien kirjojen opetukset ja ymmärrämme mitä Jeesuskin vuorisaarnassaan tahtoi meille opettaa. 

 

Olen’naista sanoi mies kuultuaan oikean aivopuliskonsa naisellisuudesta.

Meitä miehiä ainakin ihmetyttää miksi   kokonaisvaltainen on naisvaltainen? Miksi kokonainen on nainen. Miksi tämänkin artikkelin lukijakunta on naisvaltaista.

Ehkäpä se johtuu siitä, että kun miesten ajattelua ohjaa vasen aivopuolisko eli rationaalinen äly,    joka etsii uskollekin järkevää perustaa, niin naisten ajattelua ohjaa enemmän oikea aivopuolisko, jonka kautta sisätajuntamme   intuitio toimii.

Sen kautta Yliminämme, Kalevalaisittain Pohjanneitomme, koettaa omanatuntona meitä ohjata henkisiin harrastuksiin. Meillähän on kaksi omaatuntoa. On sielullinen ja henkinen.

Sielullinen on se joka on venyvä ja moraalinen, etten sanoisi miehinen. Pohjanneito taas on henkinen omatunto joka auttaa meitä ymmärtämään elämän eettisiä lainalaisuuksia.

Nainen tietämättäänkin on enemmän kuin mies sen vaikutuksen alainen. Tietäjät ovat sanoneetkin, että siinä on kansakunnan pelastus kun nainen astuu johtotehtäviin, eivätkä he yksin näe sitä sukupuolikysymyksenä, vaan mieskin jossa nainen eli intuitio on jo tasapainottamassa miehistä älyä.

Tietäjät ovat myös sanoneet, että Suomi tulee olemaan Euroopan omanatuntona. Kartallahan tämä pohjanneitomme jo kädellään vilkuttaa Euroopan kansoille, että kuuntelisivat tämän Pohjanneitonsa, omantuntonsa ääntä.

Saksalainen filosofi Rudolf Steiner sanoi jo aikoinaan, että tuleva eurooppalainen kulttuuri tulee olemaan Kalevalainen. Mikä tarkoittanee Kalevalaisen henkisen viisauden ilmentämä.

On vain ajan kysymys, kun saksalaiset ja muut eurooppalaiset tulevat meiltä kalevalaista viisautta etsimään. Siellä kuulemma arvostetaan jo Kalevalaa enemmän kuin meillä.

Tuotammeko me heille pettymyksen. Kalevalamme on naisvaltainen, matriarkaalinen, kun muut mytologiat ovat yleensä miesvaltaisia, patriarkaalisia.

Pohjanakka komentaa ja kouluttaa tyttärensä kanssa kalevalaisia uroita: Lemminkäistä, Ilmarista ja jopa Väinämöistäkin.

Evankeliumeissa Jeesus nimittää Pohjanneitoa taivaalliseksi ylkäksi, juutalaisuus kun oli patriarkaalista. Kuitenkin meissä jokaisessa ihmisessä on mies ja nainen aivan kuin vasen ja oikea aivopuoliskokin.

Naisen eetteri- eli elämänvoimaruumis on miehinen ja miehen naisellinen. Henkisen kasvun myötä, kun itsekkyys eli  itse'kyystä on vapautettu ja kyinen pelto näin kynnetty, löytää nainen tämän miehen itsestään ja mies naisen jolloin syntyy kokonaisuus.

Ristiriita tältä ristiltä silloin poistuu ja maassa on rauha ja ihmisellä hyvä tahto. Silloin satujen prinssi on löytänyt prinsessan ja saa sen puuttuvan toisenkin puolen valtakunnastaan haltuunsa.

Silloin miehenä minäkin voin sanoa, että on olennaista että   olen’naista .

Aura kultainen kuvoa, hopeainen huolittele, sillä kynnät kyisen pellon, käärmehisen käännättelet, neuvoo Pohjanneito Ilmarista.

Eli luo mietiskelyllä ja ajattelulla itsellesi sellainen henkinen maailmankuva, jonka avulla voitat itsekkyytesi. Silloin selvänäkijä näkee pääsi ympärillä loistavan kultaisen auran eli pyhimyskehän, niin kuin taiteilijat ovat sen kuvanneet.

 

Väinämöisen paluu.

Väinämöinen lupasi tulla vielä takaisin auttamaan kansaansa silloin: ”Kun ei kuuta aurinkoa, eikä ilmaista iloa.” Onko henkinen valo ja ilo jo mahdollisesti kadonnut nykyihmisiltä niin kuin nämä sanat ilmeisesti tarkoittavat.

Kuu tarkoittaa kuu’olevaa eli kuolevaa. Tieto kuolemastahan on nykyihmisiltä kadonnut, eikä siksi osata jo eläissä kuolla kaikesta siitä mikä on kuoleman alaista.

Auringolla tarkoitetaan henkistä valoa ja sen tuomaa ilmaista henkistä iloa. Henkinen ilo pohjaa tietoon ja kokemukseenkin elämää ohjaavista hyvistä voimista, hengellinen ilo taas pohjaa uskoon näiden voimien olemassaolosta.

Suomen kieli kuitenkin hieman vähättelee uskovaisuutta sanomalla  usko’vainen . Sana vainen on vähättelevä.  

Suomen kieli varoittaa meitä myös neljästä listijästä: Ensin tuli  mora'listi , joka terävällä kielellä kuin Morapuukko listi meitä syntisiä.

Sitten tuli  sosia'listi , joka avullani olisi väkivalloin parantanut maailmaa ja niinhän se maailma ei tule paremmaksi.

Sitten tuli  kapita'listi, joka halusi sitoa minut mammonan maailmaan niin tiukkaan, ettei henki enää kulkisi.

Ja vielä neljäntenä  idea'listi,   joka minua houkutteli mukaansa, joka itse luuli olevansa puhdas ja aatteellinen, mutta olikin vielä ahdas ja puutteellinen.

Huomatkaa kuitenkin: nämä listijät me löydämme jokainen kuitenkin myös itsestämme.

Henkinen viisastuminen.

”Ihminen tunne Itsesi” on ikivanha mysteeriotemppeleistä lähtenyt kehotus ihmiskunnalle. Eli niin kuin tämän ilmaisun viisaus on säilynyt Suomen kielessä, voi korkeamman Itsen tunteminen lähteä ja onnistua vain järjen ja tunteen sopusointuisella yhteistyöllä.

Tunne Itsesi. Tunne eli tunnista älylläsi ja tunne eli koe tunteella oman korkeamman Itsesi, omantuntosi läsnäolo.

Ennen ihminen pääsi tietoon ja viisastui mysteeriokouluissa joissa tietäjät johdattivat ihmisen puhdistuksen tien kautta henkisiin maailmoihin ja kuoleman takaisiin tiloihin jo hänen eläissään. Ihminen viisastui viiden vihkimyksen eli  viis’astumisen kautta ja saavutti inhimillisen täydellisyyden.

Budhakin antoi kahdeksankertaisen tiensä kaikelle kansalle, mutta munkeilleen viisi ohjetta jotka johtivat valaistumiseen. Jeesus vuorisaarnassaan antaa myös viisi uutta käskyä eli elämänohjetta joita astumalla, eli noudattamalla elämässään ihminen saavuttaa jo eläissään taivasten valtakunnan ikuisen elämän. 

Jeesuskin  pääs’iäiseen pääs’iäisenä. Näitä hengen jättiläisten ohjeita elämässään noudattamalla ihmisen on mahdollista viis’astua , sillä nämä viis’auttaa ja viisauttaa   meitä niin, että voimme saavuttaa henkistä tietoa ja löytää kaiken olevaisen syntysanoja.

Me helposti vain viisastelemme eli  viis’astelemme,  sinne tänne, makupaloja etsien ja siten viis’astel’emme

Pyhän Hengen tie ihmisessä jakautuu viiteen askeleeseen, ja ensimäinen askel tällä uskon tiellä on  kutsumus,   toinen askel on kääntymys eli mielenmuutos, kolmas askel on vanhurskauttaminen, neljäs on uudestisyntyminen ja viides on kirkastus

Kun lähdemme näitä astumaan ja teemme tietoisen   tie’toisen valinnan, luovumme vanhasta ja lähdemme uutta tietä astumaan, alkaa luovu-uus eli luovuus ja ihanuus eli ihan’uus tietoisuus meitä valaista, kun vain uskallamme luopua ja irrottaa itsemme niistä ankkuriköysistä joihin olemme itsemme sitoneet niin tiukkaan, ettei henki tahdo enää kulkea.

 

Perun perunoita.

Kun kävimme Perussa perus'asioita ja perun'kirjoja tutkimassa söimme myös tietysti aitoja peru’noita , joita tarjoili oikea perun noita.

Kun puhuimme perulaisten kuullen Suomen kieltä luulivat he meidän puhuvan paikallisen alkuperäisväestön käyttämää Ketsuan kieltä. Niin samanlaiselta se kuulosti heidän korvassaan.

Liekö Suomen kieli siis vanhaa Perua, vai päinvastoin. Saimme myös satoja sanoja käsittävän samanlaisten sanojen kielivertailun Suomen ja Ketsuan kielten välillä, joista lukuisat sanat myös merkitsivät samaa.

Muistamme kuinka Liman kaupunki joutui vuosia sitten limaisen mutavyöryn kouriin. Perussa oli myös kaupunki nimeltä Ilo, joka tarkoitti Ketsuan kielessä henkistä iloa.

Meillä tämä henkinen merkitys on jo ilo sanasta kadonnut.

 

Rakkaus eli Ra’kausi elämässämme.

Pitkään ihmettelin miksi niinkin tärkeä sana kuin rakkaus on tällainen kerakekimppu, kun muiden kielten vastaava sana on paljon kauniimpi.

Sitten muistin Vettenhovi Aspan todistaneen meidän yhteytemme vanhaan Egyptiin. Ra oli silloin aurinkojumalamme eli nykyinen Logos.

Silloin jumalainen rakkaus eli    Ra’kausi oli elämässämme. Aurinko lämmöllään Ra’kastaa,   kasteellaan ja paisteellaan syleilee meitä vieläkin.

Suomen kieli on edelleen elävä jumalallinen kieli, johon tulee jatkuvasti myös uusia Suomalaisia sanoja.

Hyvänä esimerkkinä siitä on sanat luonnonmukainen viljely, josta on tullut luomua. Se on hyvää pyhänhengen temppelin rakennusainetta joka siis  luo mua .

Sen jumalallisuus on sanassa mua, joka toisin päin luettuna on  AUM . Eli tämä ihmiskunnan vanhin jumalaisen kolminaisuuden pyhä luova sana.

Nykyään ollaan kovasti kiinnostuneita kiinalaisista henkisistä harjoituksista kuten Thaitsiistä, jossa pyritään keräämään kii -voimia itselle.

Suomalaiset ovat tästä elämänvoimasta    olleet jo kauan tietoisia ja ovatkin siksi nimittäneet heitä kiin’alaisiksi.  

Suomalainen on aina tiennyt, että kun antaa niin samalla itsekin saa. Siksi me tarjoamme toisillemme lähes päivittäin omaa  kii voimaammekin sanomalla kii’tos, tai kii’tosta vaan. Sillä olemme kiinnostuneita tämän kiin’nostavasta vaikutuksesta.

Suomen mahtava menneisyys.

Onko Suomen kieli pelkästään ulkolaisia lainasanoja, niin kuin jotkut tiedemiehet haluavat väittää, vai peräti päinvastoin. 

Kun eräs ranskalainen tutkija tutki Etruskien kieltä, Etruskien jotka asuttivat Italian niemimaata ennen roomalaisia, totesi hän että se aukeaa vain suomen kieliopin avulla. Suomen kielioppihan on maailman monipuolisimpia.  

Eräs vanha englantilainen hovikronikka ylistää Englannin kuninkaiden mahtavia sukujuuria jotka pohjaavat suomalaisiin kuninkaisiin. 

Eero Ojanen toi pari-kolmeikymmentä vuotta sitten Helsingin sanomissa kahden aukean kokoisena esille tutkimuksen, jossa hän esitti kuinka Ruotsin, Norjan ja Englannin kuninkaat ovat polveutuneet Suomen kuninkaista. 

Eräs vanha englantilainen sankarirunoelma kertoo sen aikaisista Euroopan kansoista ja niiden kuninkaista ja sanoo keskistä Eurooppaa asuttaneen suuren kansan nimeltä Finnit jonka kuningas oli Kaleva. 

Saksalainen tiedemies professori Gustaf    Kossina tutki germaanien historiaa 50 vuoden ajan ja löysi viidentuhannen vuoden takaa germaaneja ja slaaveja vanhemman kulttuurin jolta nämä olivat perineet kulttuurinsa. 

Hän nimesi nämä urfinneiksi. Suoraan käännettynä tämä tarkoittaa ikisuomalaiset, mutta me sanomme kantasuomalaiset. 

Kossina julkituo laajasti kirjoituksissaan Suomen suvun varhaista historiaa. Hän pitää sen aikaisia suomalaisia hyvin sivistyneinä jotka jättivät tietonsa ja taitonsa myöhemmille kansoille.

Vettenhovi Aspa totesi, että kun kieli  rappeutuu niin se yleensä lyhenee. Kunniakkaasta tuli kuningas sitten konung, king jne. 

Ei ihme, että hänen kirjojaan suomenruotsalaiset julkisesti polttivat 1920 luvulla. 

Ruotsissa löydettiin ”kivikautinen” kultakorukätkö, joka todettiin kuuluneen tähän asti tuntemattomalle ruotsalaiselle kuningaskunnalle jossa on harrastettu salaperäisiä uskonnollisia menoja. 

Jaa-a, liekö made in Finland.

Tätä luetteloa Suomen mahtavasta menneisyydestä voisi jatkaa vielä pitkäänkin, mutta ei hermostuteta ruotsalaisia jotka pitävät meitä vielä mongoleina. 

Heidän väitteessä on kuitenkin sen verran perää että nykytutkijat ovat löytäneet  mongoleista suomalaisia geenejä, niin kuin he löysivät saksalaisistakin, siksi laajasti me suomalaiset miehet olemme maailmassa kylvöä suorittaneet. 

Professori Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen tuo väitös-kirjassaan: Tiedot Suomen suvun muinaisuudesta, että Suomalainen kantakansa oli suuri mahtava kansa. 

Ennen historiallista aikaa se asutti Kaspianmerestä Himalajaan ja siitä Pohjoiseen Jäämereen ulottuvaa laajaa aluetta, jolle nykyinen Mongolia ja Kiinakin sijoittuvat.

Iranin vanhoissa saduissa kuvataan se mahtavana Turian maana. Meidän Kalevalaisissa runoissa kutsutaan Pohjolan häihin sukulaisia aina Turjan maasta mahtavasta. 

Mutta nyt olen puhunut jo ohi suuni sellaista josta kielitieteilijä menettäisi apurahansa, joten lopetan ja jään odottamaan kiinnostaako suomalaista lukijaa Kalevalaisen perinteensä syvällisempi tunteminen.

Sitä ei jostain syystä virallinen historiamme ja kielitieteemme enää, tai ei vielä tunne, tai uskalla tunnustaa.                                                                  

 

Sanaleikkiä

Hauskuuta näillä sanoilla ystäviäsi sillä oikeassa paikassa, oikealla ajalla ja oikeassa yhteydessä kun tuot niitä, niin saat ihmiset nauramaan ja siten hyvälle mielelle.


akka’mainen

alman’akka

armahtava

arvoton

arvo’maa’ilmamme

avain- tiirikka,

avut’on

ba’rokki

eett’isyys,

eli'öt,

esteett’isyys

harmil’lista

hien’n’ostelija

hyvel’isyys

hyvin'huonosti,

idea’listi

ihan'uus,

Ihmeell’isyys

ihminen tunne Itsesi,

ihm’isyys

ilm’ainen,

ilma’seksi

i'loinen,

i'loista,

itse'kyys,

itsenä’isyys,

jumal'auta

jumal'ainen,

jumal’uus,

K’arjalainen,

kaa’voittunut,

kaa’voitettu

kaa=fyysinen ruumis

kai’paus,

kaikki’nai’nen,

kak’sikalaa

kaks’miel’isyys

kana'vointi

katu’vainen,

kapita’listi

kehihihitys,

kelm’isyys

kii’tos,

kii= elämänvoima

kii’tosta’vaan

kiin’alainen,

kiin’nostava voima,

ko’ko’nai’nen,

koko'nainen,

koko'nais'valtainen,

kos'i'minen,

koti’mainen

kunniat’on

kuole’maa

kuolema=kuuolema,

kuu’massa

kyllä’seksi

kyvyk'kyys,

kyyn’isyys

käsittää

leikk’isä

lu’nastaa

luo’massa,

luo’mua,

luo’puu

luo’vaan

Luov’uus,

maa'ilma,

ma(a)n’alla

Manne-kiinni-auki

mie’huus,

mieh'isyys,

mi'e’letön,

mie’tisk’ely

mie'luinen,

moni’nais(is)tuu

moni'nainen,

moni'nai'suus

mora'listi,

myö’tää’tunnetaan

nain'en

nai’mi’si’in,

nais’emme

nai’suus,

neitseel’isyys,

noita tari’noita

oikeamiel’isyys,

ok’kultti

olemmeko me’tässä,vai   metässä

ollen'nainen,

oma’hyväinen

pah’a’stua,

parast’aikaa,

PE’lastaa,

PEe’veli

perk'ele

Piru’etti,

puhu’tutti

puoli'nainen,

puol'iso,

pääs’iäinen,

pääs’iäiseen,

pääs(tä)iäiseen,

Raa-alta,

Ra'kastaa,

Ra'kkaus,

RA=aurinkojumala

rehel’isyys

riippumatto’mammaksi,

risti’riita

satu’nainen

seis’astunut,

seeste’isyys

sie'luinen,

sie’lukas

sivel’isyys

sosia’listi

sovin’naiseksi

suoRa,-väärä,

suo’riutuu

suo'Ra'nainen,

surisisitko,

suu’loinen,

suun’naton

suu’tutti,

syy’listi,

tahdot’on

tai’vainen

tai’vaivainen

taiv’astelua,

Tao’p on tulinen kokko

teen’näin’en,

tie’tois’uuteen tietoisuuteen

tor’akka,

tot’uutta us-kontona

Tot= jumala

Tur’vallinen,

Tur=jumala

tus'kastelee,

Tuuri

usko'vainen,

usko'vain' en

usko’maan,

uskot’on

vallat’on,

veren'seis'auttaja

viatt’omat

viat’on

viis’astelu,

viis’auttaa,

viis'astua,

väri’nänä

yksil’ö

yks’e’y’dessä

ymmär’rys

ä'itien päivä,

mielen’kiinto

Itses’tään


 

Listijöitämme:

M

  mora’listi

sosia’listi

kapita’listi

idea’listi

syy’listi


Naisia:

ulko'nainen

ai'nainen

kaikki'nainen

olen'nainen

varsi'nainen

omi'nainen

satun'nainen

mui'nainen

koko'nainen

vailli'nainen

suora'nainen

pu'nainen

vaki'nainen

puoli'nainen

harvi'nainen

avo'nainen

omi'nainen

monisa'nainen

kaksi'nainen

johdan'nainen

harvasa'nainen

kuusi-ikku'nainen

kolmi'nainen

irto'nainen

raih'nainen

sinertävänpu'nainen

katko'nainen

nainen'kin

kaksisa'nainen

moni'nainen

kasvan'nainen 

ym.

Keksi itse lisää ja ilmoita mulle, niin lisään luetteloa kaikille iloksi.  

 


On tämä Suomen kieli viisas ja tietäväinen kuten olen sitä esille tuonut ja aina vain paljastuu lisää.

Katselin erästä heräänäisten kokousta, niin tuli selvästi mieleen, että herää'näin'en. Enhän ole usko'vainen vaan pyrin vala'istuneeksi .  Miksi istuneeksi?  Miksi Amma käski Taavin istumaan jotta hän saattoi antaa valaistuksen Taaville? Miksi vapamuurariudessa valan jälkeen istutetaan viisaan kuningas Salomonin tuoliin. Miksi kultaseppänä istutin jalokiviä koruihin. Miksi arvoistuimet ovat  kauniita koristeltuja. Miksi meditoidessa  istutaan. Miksi taimia istutetaan jne.....

 

Sanoja mitä maiskutella kuten näitä hedelmiäkin, niin kovan kuoren alta löytyy pehmeä elämän maku.

 

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.10 | 20:51

Tunnetko sinä siis totuuden, vai mitä tarkoitit?

21.10 | 20:49

Kiintoisaa <3

15.04 | 20:47

Mielipiteesi tästä Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelusta?
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs

16.02 | 13:39

Hyvä tiivistelmä.olen juuri löytänyt ruusuristiläisyyden . Asia innostuttaa minua kovasti.