Alussa oli kristinusko

Jeesuksen elämänohjeet osoittavat hänen tunteneen esoteeristen koulujen opetukset ja siksi me helposti käytämme sanaa sisäinen eli esoteerinen kristinusko hänen syvemmistä elämänohjeistaan. Ehkäpä siihen on Paavalillakin  osuutensa kun hän sanoo että kansalle me juotamme vielä maitoa koska kansa ei kestä vielä vahvempaa ravintoa, mutta täydellisten kesken me puhumme  theosofiaa.

Kuitenkin kehitys menee ihmiskunnassa eteenpäin ja tämä Paavalin mainitsema theosofiakin on jo kaiken kansan luettavissa ja omaksuttavissa älyllisesti, mutta ennen kuin se tulee ymmärretyksi, tulee meidän paljon itseämme kasvattaa ja voittaa tässä jokapäiväisessä kiusausten koulussa, sillä siinä se varsinainen esoteerinen koulu meillä on nykyään käytävissä.

Ajatusten ja tunteiden tulee saada pysyvämpi muoto, sanan pitää tulla lihaksi niin että me se toteutetaan tässä aineen maailmassa asti. Tämän myötä me opimme elämää ja elämän lakeja syvällisemmin ymmärtämään, siinä meidän esoteerisen kristinuskomme koulu.

Veltto Virtanen sanoo sen näin: Sanan pitää tulla lihaksi, mutta se ei riitä sen pitää tulla lihaksiksi, muuten se menee ihan läskiksi.

Kun me tätä koulua alamme tietoisesti käymään eli me tarkkailemme itseämme kuinka olemme osanneet elämässämme noudattaa Jeesuksen opetuksia, huomaamme, että olemme aivan kuin polkeneet paikallamme ja törmänneet edelleenkin kuin kehässä samoihin kiusauksiin, asioihin ja viettelyksiin.

Samat asiat suututtavat meitä vuodesta toiseen. Olemme niin tottuneita omiin haluihimme ja himoihimme että luulemme jo niiden olevan meitä itseämme, emmekä huomaakkaan että olemme kasvattaneet näin itsellemme mahtavan elementtaalin joka imee meistä elinvoimaa.

Tai olemme niin Ahrimanisten mammonanvoimien kieputuksessa että totuudellisuuskin siinä venyy niin ettei pienet valkeat valheet tunnu enää missään. Kuitenkin me koemme itsemme hyviksi ihmisiksi ja haluaisimme parantaa maailman, poistaisimme pahan ja kärsimyksen maailmasta ja ihmisistä, sen kummemmin ajattelematta miksi paha on maailmassa.

Me saatamme tuntea iloa kun paha saa palkkansa. Kun lapsen murhaaja saa pitkän vankeustuomion. Tai hyväksymme sen, että satojatuhansia sotilaita tuomitaan ja teurastetaan yhteisvoimin heidän johtajansa määrättyä heidät valloittamaan vieraan maan.

Me elämme vielä paljolti mukana ihmiskunnan yhteistajunnassa vaikka emme sen suurempia karkeuksia enää hyväksyisikään. Me elämme tässä informaatio yhteiskunnassa niin mukana että helposti unohdamme mitä kristinusko, jonka Jeesus meille antoi, meiltä edellyttää.

Kun me oman tilamme näin olemme tiedostaneet ja päättäneet tehdä täyskäännöksen, parannuksen elämässä ja astumme puhdistuksen tielle, silloin meistä vasta hirveitä ihmisiä tulee!  Se kaikki paha mikä meissä vielä on, herää ja rupeaa puolustautumaan. Ajatuksiimme tulee kyitä kynnökselle käärmehiä käännökselle kuten Kalevala kuvailee.

Meistä tulee tuomitsevia. Sitä mukaa kun itsessämme jotain voitamme tuomitsemme niissä paheissa vielä rypevät muut ihmiset. Käymme kuitenkin vielä kantapääkoulua pitkään ja palaamme taas tukevasti maanpäälle jo seuraavassa lankeemuksessamme.

Kuitenkin elämä on meitä kutsunut ja olemme ottaneet haasteen vastaan ja pikkuhiljaa älyllisten ja käytännöllisten ponnistelujen jälkeen meille alkaa valkenemaan mitä Jeesus tarkoitti ja miksi hän antoi esimerkiksi viisi käskyään:  rauhallisuuden, puhtauden, rehellisyyden, pahan vastustamattomuuden ja rakkauden käskyt.  Nämä me opimme vain ymmärtämään kun niitä noudatamme.

Ennen ihminen oppi mysteeriolaitoksissa opettajien ohjauksessa ja ankaran itsekurin avulla nopeasti voittamaan inhimilliset heikkoutensa. Nopeasti tarkoittaa kuitenkin vuosia ehkä vuosikymmeniäkin. Kaikkihan riippuu siitä miten ihminen on edellisissä elämissään ponnistellut.

Essealaisten koulussa Gumranissa heidän tavoitteensa oli saada ihminen oman korkeamman Minuutensa yhteyteen ja sen he myös saavuttivat Steinerin mukaan. Vanhoissa mysteeriolaitoksissa ihminen läpikäy maa-, vesi-, ilma- ja tulikokeet. Nämä elementtikokeet ovat nykyään jokaisen ihmisen tietoisesti käytävissä jokapäiväisessä elämässään.

Nykyään kirjat voivat olla opettajiamme, emmekä tarvitse samalla tavoin kuin ennen ulkoista opettajaa. Jeesus toi nämä mysteeriolaitosten salaisuudet kaiken kansan ulottuville ja viidessä käskyssään hän paljastaa meille nämä elementtikokeet.

Kun emme enää suutu olemme läpäisseet maakokeen. Meiltä ei mitään enää voida viedä sillä emme ole mammonassa enää kiinni. Olemme rikkaina köyhiä ja köyhinä rikkaita. Meistä on tullut oikeamielisiä köyhiä. Mielettömiä kyllä maailman silmissä.

Kun emme ole enää ajatuksissammekaan epäpuhtaita olemme voittaneet tulikokeen. Himojen tulet ovat sammuneet. Himojen elementtaali on kuollut ravinnon puutteeseen. Olemme jälleen isäntiä omassa talossamme. Meistä on tullut lempeitä rauhan rakentajia.

Kun meidän ei tarvitse enää vannoa ja vakuutella, vaan ihmiset pitävät meitä ilman muuta luotettavina ja rehellisinä olemme voittaneet vesikokeen. Me olemme hieman murheellisia mutta puhdassydämellisiä. Tämä murheellisuus johtuu paljolti rehellisyydestämme itsellemme. Persoonallisuudessamme huomaamme ettemme mitään tiedä. Ennen luulimme tietävämme, nyt huomaamme sen tiedon arvottomuuden verrattuna siihen viisauteen josta olemme ehkä väläyksenä päässeet tietämään.

Kun olemme sisäistäneet pahan vastustamattomuuden olemme läpäisseet ilmakokeen. Meistä on tullut armeliaita oikeamielisellä tavalla. Jumalainen tahto on herännyt meissä vaikuttamaan. Persoonallinen tahto on antanut sille vallan. Me sanomme silloin Isä tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Maailman parantaja on meistä häipynyt. Me olemme parantaneet sen maailman joka meidän tuleekin parantaa, oman itsemme maailman. Sen parantumisen myötä ulkoinenkin maailma näyttää jälleen kauniilta kuin lapsina ennen.

Nyt ymmärrämme että välttämättömyys aina tapahtuu ja kaikki on luonnon kannalta järjestyksessä. Ihmisten tulisi vain oma itsensä parantaa.

Miksi Jeesus ei opettanut jälleensyntymisen tosiasiaa selvemmin kuin muutamissa viittauksissaan ainoastaan on moni varmasti ihmetellyt. Tiesihän hän sen merkityksen elämän salaisuuden ymmärtämisen kannalta. Miksi hän ei sitä julista, vai onko se karsittu pois raamatusta?

Jos ajattelemme että Jeesus oli Gumranin luostarissa oppinut näkemään että ihminen voi saavuttaa jo tässä elämässään yhteyden omaan korkeampaan Minuuteen ja koska silloin elettiin planetaarisesti aurinkokautta eli että oli kosmisesti edullinen aika henkiselle pyrkimykselle. Eli niin kuin Jeesus sen ilmaisi: Nyt on otollinen aika, taivasten valtakunta on lähestynyt.

Tehkää nyt parannus, niin siinä pysyminen onnistuu helpommin. Tämä hetki on tärkeä. Tulevaisuus ja menneisyys on teidän ajatuksissanne, mutta tässä hetkessä te elätte. Tällä hetkellä te luotte tulevaisuutennekin, siksi se on tärkeä. Tehkää parannus nyt. Älkää luottako tulevaisuuteen ja menettäkö tätä otollista aikaa, jolloin minäkin olen teidän kanssanne.

Teille ei ehkä tule näin hyvää tilaisuutta pitkiin aikoihin. Jeesus oli itämailla ehkä nähnyt mihin passiivisuuteen jälleensyntymisoppi ehkä väärin tulkittuna oli johtanut ihmiset. Palestiinassakin oli Buddhalaisia yhdyskuntia, jotka opettivat jälleensyntymisestä, mutta saattaa olla että he opettivat sielunvaellusoppia, että ihminen voi jälleensyntyä myös eläimeksi, minkä monet suuntaukset olivat omaksuneet. Siksi Jeesus ei sitä kansalle julistanut, vaan toivoi että ihmiset pääsisivät ensin oman korkeamman ymmärryksensä yhteyteen, jolloin jälleensyntymisajatuskin tulisi oikein ymmärretyksi.

Ihmisethän keikauttavat helposti asiat päälaelleen, niin kuin on käynyt myös Jeesuksen opetusten suhteen. On menty Jeesuksen opeista - oppiin Jeesuksesta.

Jeesus antaa ymmärtää opetuksissaan, että meidän tulee tehdä parannus ja noudattaa elämässämme hänen antamiaan elämänohjeita, jotta pääsisimme taivasten valtakuntaan. Kuitenkin kirkot opettavat, ettei ihmisen ponnisteluilla ole paljonkaan merkitystä, eikä hän niillä pysty taivaspaikkaa lunastamaan. Hänen tarvitsee vain uskoa, että Jeesus on sen meille jo lunastanut omalla ristinkuolemallaan.

Kuinka tämä on ymmärrettävissä. Kuinka näin voi suuri osa kristikunnasta ymmärtää. Eikö tällaiset opit luotu Roomassa jotta saatiin ihmiset kirkon helmaan.  Ovatko ajattelevat ihmiset nyt tämänkin vuoksi jättämässä kirkonopetukset.

Kyllähän ajattelevat ihmiset ymmärtävät Golgatan mysteerion merkityksen ja siinä tapahtuneen  koko ihmiskunnan elämään vaikuttavan  asian ja vertauskuvan, jonka jokainen ihminen joutuu tavallaan läpikäymään omassa elämässään, mutta sen selittäminen vaatisi oman esitelmänsä.

Emmehän sitä suoinkaan vähättele, mutta tuntuu, että kirkot ovat senkin onnistuneet kääntämään päälaelleen niin kuin Judas Iskariot.  Jeesushan tällä teollaan voitti kuoleman ja siten avasi meillekin mahdollisuuden kuoleman voittamiseen tässä persoonallisuudessa eläissämme.

Sanonta, ettei Jeesus kuollutkaan ristillä on jo hullutusta uskovaisista. Kuitenkin jos Jeesus olisi kuollut ristillä niin mikä kuoleman voitto se olisi ollut. Hänen pois siirtymisensä onkin paljon mystisempi asia ja ehkäpä jonakin päivänä pulpahtaa maan uumenista jälleen vanhoja essealaisten kirjoituksia joissa kerrotaan seikkaperäisesti mitä silloin tapahtui. Se kyllä tietyissä piireissä tiedetään, mutta se pysyy vielä esoteerisena tietona, kunnes ihmiskunta on valmis suurempaan tietoon ja ymmärrykseen.

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.10 | 20:51

Tunnetko sinä siis totuuden, vai mitä tarkoitit?

21.10 | 20:49

Kiintoisaa <3

15.04 | 20:47

Mielipiteesi tästä Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelusta?
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs

16.02 | 13:39

Hyvä tiivistelmä.olen juuri löytänyt ruusuristiläisyyden . Asia innostuttaa minua kovasti.